Adatvédelmi szabályzat

A Gastrobot Kft. tiszteletben tartja magánéletét.

Jelen adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) ismerteti, hogyan kezeljük az Ön adatait, amikor (i) felkeresi weboldalunkat (https://www.gastrobot.hu/, „Weboldal”) vagy (ii) az általunk nyújtott termékek vagy szolgáltatások („Szolgáltatásaink”) használatával együttműködik velünk. Ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy olvassa el figyelmesen a jelen Szabályzatot. Ha nem ért egyet a jelen Szabályzattal, kérjük, ne keresse fel és ne használja a weboldalunkat.

A Szabályzat a következőket tartalmazza:

1. Alapvető fogalmak

2. A Weboldalon gyűjtött személyes adatok

3. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

4. Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és hozzuk nyilvánosságra az Ön személyes adatait

5. Hogyan védjük az Ön személyes adatainak biztonságát

6. Az Ön jogai

7. Módosítások

8. Kapcsolatfelvétel vállalatunkkal

9. A gyermekek személyes adatainak védelme

10. Egyéb

1. Alapvető fogalmak

A „Személyes adatok” az összes azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódó, elektronikus úton vagy más módon rögzített adatot jelenti, kivéve az anonim módon feldolgozott adatokat.

A „Bizalmas adatok” olyan személyes adatokra utal, amelyek nyilvánosságra hozatala vagy jogellenes felhasználása bármely természetes személy személyes méltóságának megsértését, illetve személyes vagy vagyoni biztonságának megsértését vonja maga után, beleértve az olyan információkat, mint a biometrikus azonosítás, a vallási nézet, a konkrét személyazonosság, az egészségügyi állapot, a pénzügyi számla, valamint a személy helymeghatározása és nyomon követése.

2. A Weboldalon gyűjtött személyes adatok

A jelen Weboldal szolgáltatásának használatakor a következő adatokat gyűjthetjük:

1) Név

2) Telefonszám

3) E-mail-cím

4) Vállalat neve

3. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

1) Üzleti tevékenységek

Ha szeretné, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot további üzleti együttműködéssel kapcsolatban a Weboldal böngészésekor, meg kell adnia a nevét, mobilszámát, e-mail-címét és a vállalat nevét, amelynek dolgozik. Ha csak a Gastrobot Kft. által a Weboldalon megjelenített termékismertetőket, funkcióismertetőket és szolgáltatásokat tekinti meg, nem kell megadnia a fent említett adatokat.

2) Elektronikus, címzett reklámküldemény

A termékeinkről és szolgáltatásainkról bemutató- vagy promóciós anyagokat küldhetünk az Ön e-mail-címére elektronikus közvetlen levelezésen keresztül. Ha úgy dönt, hogy nem egyezik bele, akkor kérjük, ne fogadja el a Szabályzatot, és ne keresse fel, illetve ne használja a weboldalunkat.

4. Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és hozzuk nyilvánosságra az Ön személyes adatait

1) Harmadik fél számára

Személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel, ha harmadik felekkel működünk együtt marketing célból („Cél”). Kizárólag a Cél eléréséhez szükséges információkat osztjuk meg a harmadik féllel. Harmadik féllel való együttműködés előtt kereskedelmileg észszerű erőfeszítéseket teszünk azért, hogy teszteljük a harmadik fél biztonsági képességeit, értékeljük a releváns információk harmadik féllel való megosztásának jogos és jogi szükségességét, és titoktartási megállapodást írunk alá a harmadik féllel.

2) Törvény által előírt

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő körülmények között a jogszabályoknak, szabályozásoknak és nemzeti szabványoknak megfelelően megoszthatjuk, továbbíthatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk a személyes adatait:

A. A nemzetbiztonsághoz és nemzetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó esetben;

B. A közbiztonsághoz, a közegészségügyhöz és a főbb közérdekekhez közvetlenül kapcsolódó esetben;

C. A bűnügyi nyomozáshoz, a vádemeléshez, a tárgyaláshoz és az ítéletek végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó esetben;

D. Az Ön főbb törvényes jogai és érdekei, például élet és tulajdon védelme érdekében;

E. Az Ön által nyilvánosságra hozott adatok esetében;

F. A jogszerűen nyilvánosan közzétett személyes adatok gyűjtésének esetén, például a híradásokban, a kormányzati információkban és egyéb csatornákon közzétett információk esetében.

5. Hogyan védjük az Ön személyes adatainak biztonságát

Észszerű és hatékony módszereket alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A hálózat biztonságát veszélyeztető esemény esetén időben megtesszük a megfelelő helyreállító intézkedéseket a hálózatbiztonsági incidens vészhelyzeti tervének megfelelően.

6. Az Ön jogai

Az alábbi helyzetekben kérheti tőlünk az Ön személyes adatainak megváltoztatását vagy törlését:

1) Ha a személyes adatok kezelése törvénysértő;

2) Ha az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül gyűjtjük és használjuk fel;

3) Ha már nem biztosítunk az Ön számára termékeket vagy szolgáltatásokat.

Ha úgy döntünk, hogy válaszolunk az Ön törlési kérelmére, lehetőség szerint egyidejűleg értesítjük azon alanyokat is, akik az Ön személyes adatait tőlünk szerezték meg, és felszólítjuk őket, hogy időben töröljék az Ön személyes adatait (kivéve, ha a jogszabályok és rendelkezések máshogy nem rendelkeznek, vagy ha ezen alanyok már tőlünk függetlenül megszerezték az Ön hozzájárulását).

7. Módosítások

A jelen Szabályzat bármely jelentős módosítása esetén minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy arról minden felhasználót értesítsünk, például értesítések közzétételével a Weboldalon. A jelen Szabályzat tetején található „Frissítés dátuma” és „Hatálybalépés napja” részeket is frissítjük. Ha a jelen Szabályzat frissítése után továbbra is felkeresi vagy használja ezt a Weboldalt, úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadja a frissített Szabályzatot.

8. Kapcsolatfelvétel vállalatunkkal

A jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, kéréseit a következő címre küldheti: info@gastrobot.hu. Normál körülmények között az Ön releváns elérhetőségének beérkezésétől számított [15] munkanapon belül válaszolunk.

9. A gyermekek személyes adatainak védelme

A 14 év alatti gyermekek a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele előtt szülők vagy más gyám felügyelete és irányítása mellett olvassák el és fogadják el a jelen Szabályzatot.

A gyermekek személyes adatait a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban védjük, és csak akkor gyűjtjük, használjuk, tároljuk, osztjuk meg, továbbítjuk vagy hozzuk nyilvánosságra a gyermekek személyes adatait, ha azt a törvény lehetővé teszi, és ha a szülők vagy más gyámok kifejezetten hozzájárulnak.

10. Egyéb

(1) A jelen Szabályzat kizárólag azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor Ön a Weboldal szolgáltatásait használja. A jelen Szabályzat több nyelven is elérhető lehet. Ha az egyes nyelvi változatok feltételei nem következetesek, illetve ha azok ellentmondásosak, a angol nyelvű változat az irányadó.

(2) A jelen Szabályzat címsorai csak kényelmi és olvasmányos célokat szolgálnak, és nem befolyásolják a rendelkezések jelentését vagy értelmezését.